El nostre centre veterinari de L’Escala va estrenar al 2012 unes noves instal·lacions moderníssimes al carrer Ave Maria, desprès de deixar lo que va ser la seva antiga adreça del carrer Bonaire durant mes de 10 anys.

Ara tenim una amplia sala d’espera amb una zona especialment habilitada pels gats i una amplia zona de venta d’alimentació especialitzada i de venta exclusiva veterinària.

Les instal·lacions clíniques pròpiament dites consten de un consultori, una sala de cures i de cirurgia menor, d’una sala d’hospitalització, un laboratori i una sala de diagnòstic per imatge amb radiografia digital i ecografies.

CFC Silver logo for clinics2021