Els NACs (nous animals de companyia) tenen unes necessitats especifiques per la seva salut. Nosaltres els podem assessorar per el seu maneig correcte per tal que no es posin malalts. I si malgrat la prevenció, notes que el teu animal no està com sempre, no dubtis en consultar-nos. El conill és un animal molt fràgil, amb un aparell digestiu complex, a la mínima diarrea o anorèxia acudeixi al nostre centre. També tenim programes de vacunacions per conills i fures i som venedors dels pinsos ORYX per petits animals.